Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể sử dụng các rơle quá tải TeSys trong ứng dụng DC?

Published date: 07 tháng chín 2020

Relay quá tải với công nghệ bimetal (Thermal Overload) chỉ có thể được sử dụng trong ứng dụng DC. Tesys LRD Range Relay quá tải Tesys LRD có thể được sử dụng trong một ứng dụng DC. Sắp xếp các kết nối thông qua contactor và quá tải. Tesys LR9 Range Không sử dụng relay điện áp quá tải Tesys LR9 vì trong điều kiện lỗi pha sẽ có sự rắc rối gây phiền toái.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.