Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể cấp nguồn liên tục cho cuộn Shunt Trip (MX) của máy cắt?

Published date: 07 tháng chín 2020

Bạn có thể giữ ON liên tục cho cuộn dây Shunt Trip (MX) của máy cắt vì công nghệ mới cho phép điều này mà không làm hỏng thiết bị Shunt Trip Coil.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.