Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể điều khiển động cơ bằng TeSys T qua phần mềm PowerSuite?

Published date: 07 tháng chín 2020

Các cấu hình của TeSys T, đọc chẩn đoán, thiết lập thông số và phát triển logic tùy chỉnh có thể thông qua phần mềm PowerSuite. Tuy nhiên, điều khiển như khởi động và dừng động cơ từ TeSys T là không thể. Để điều khiển động cơ bằng TeSys T, bạn chỉ phải sử dụng mạng truyền thông.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.