{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Có thể điều khiển động cơ bằng TeSys T qua phần mềm PowerSuite?

Các cấu hình của TeSys T, đọc chẩn đoán, thiết lập thông số và phát triển logic tùy chỉnh có thể thông qua phần mềm PowerSuite. Tuy nhiên, điều khiển như khởi động và dừng động cơ từ TeSys T là không thể. Để điều khiển động cơ bằng TeSys T, bạn chỉ phải sử dụng mạng truyền thông.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tesys T
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tesys T