Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Ở nhiệt độ nào thì quạt Altistart 48 Soft Starter bật và tắt ?

Published date: 28 tháng năm 2020

- Bắt đầu cho nhiệt độ tản nhiệt > 50 °C
- Dừng ở nhiệt độ tản nhiệt < 40 °C

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.