Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể sử dụng Vijeo Historian với bất kỳ máy chủ OPC nào của bên thứ ba bao gồm cả OFS?

Published date: 07 tháng chín 2020

Phiên bản mới nhất của Vijeo Historian V4.2 có công cụ kết nối OPC mới có thể được sử dụng để kết nối trực tiếp với máy chủ OPC. Xin lưu ý rằng chỉ có giao dịch dữ liệu thời gian thực thông qua đầu nối OPC này .

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.