Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chúng ta có thể kết nối màn hình ngoài thông qua cổng USB của XBTGT5230 không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Màn hình ngoài không thể kết nối để sử dụng giống như là một màn hình HMI tuy nhiên chúng ta có thể một HMI khác và kích hoạt chia sẻ dữ liệu cũng như cài đặt webserver/webgate.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.