Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mã hàng thay thế cho XBTOT2210 là gì?

Published date: 07 tháng chín 2020

Mã hàng thay thế chính xác cho XBTOT2210 là HMIGTO2300. Bạn có thể nhập project XBTOT trong Vijeo designer và thay đổi loại màn hình đối tượng thành HMIGTO2300. Một màn hình xác nhận sẽ hiện ra, click yes và thay đổi loại đối tượng thành HMIGTO2300. Ứng dụng sẽ thay đổi một cách tự động.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.