{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Schneider có loại MCCB 1000V AC hay không?

Chúng tôi chỉ có Compact NS 400 MCCB có sẵn trong 3 cực, 10kA ở 1000V AC.Nó được trang bị với điện tử Trip unit STR23SP và cung cấp sự bảo vệ quá tải và ngắn mạch.

Nội dung này có hữu ích không?