Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Schneider có loại MCCB 1000V AC hay không?

Published date: 25 tháng một 2018

Chúng tôi chỉ có Compact NS 400 MCCB có sẵn trong 3 cực, 10kA ở 1000V AC.Nó được trang bị với điện tử Trip unit STR23SP và cung cấp sự bảo vệ quá tải và ngắn mạch.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.