Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Điều gì sẽ xảy ra nếu Trip LED nhấp nháy khi khởi động ATS22?

Published date: 29 tháng năm 2020

Trip LED sáng = Dừng ngay lập tức. 
Trip LED tắt = Không có vấn đề 
Trip LED nhấp nháy = Cảnh báo không ngừng 
Nếu các đèn LED nhấp nháy, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng ATS22 của bạn và xem các điều kiện báo động có thể xảy ra.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.