Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể mô phỏng khối tính năng PTO trên SoMachine Basic được không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Giống như PID, bạn không thể mô phỏng khối tính năng PTO trên SoMachine Basic. Bạn sẽ cần một bộ điều khiển M221 để kiểm tra PTO.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.