Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Cấu hình chức năng " Freewheel stop" trên biến tần ATV312 bằng cách nào ?

Published date: 19 tháng sáu 2020

APPLICATION FUNCT (FUn-) -> StC- [STOP MODES] -> nSt [Freewheel stop ass.] đến cổng vào Logic input.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.