{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Cấu hình chức năng " Freewheel stop" trên biến tần ATV312 bằng cách nào ?

APPLICATION FUNCT (FUn-) -> StC- [STOP MODES] -> nSt [Freewheel stop ass.] đến cổng vào Logic input.
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
ATV312 drive
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
ATV312 drive