Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể thay đổi màn hình mặc định của biến tần ATV312 để hiển thị một thông số giám sát khác bằng cách nào?

Published date: 07 tháng chín 2020

Vào menu SUP, đến thông số cần chọn làm mặc định (vd LCr hoặc Otr). Nhấn ENT một lần để hiển thị giá trị hiện thời của thông số. Sau đó nhấn và giữ ENT khoảng 2s và màn hình sẽ nháy, chỉ thị rằng quá trình đã hoàn tất.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.