Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Biến tần ATV312 có tính năng sleep hay không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Enter và lăn xuống menu SET. Enter và lăn xuống thông số TLS. TLS là một bộ ngắt giờ tốc khi độ chậm. Nếu biến tần giữ ở tốc độ chậm (LSP) trong khoảng thời gian mà bạn cài trong thông số TSL (tính bằng giây), biến tần sẽ đi vào chế độ sleep.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.