Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tại sao nút nhấn Local /Remote không hoạt động trên biến tần ATV212?

Published date: 19 tháng sáu 2020

"Từ 0.0 nhấn Mode và mũi tên chỉ xuống đến chữ F---. Nhấn Enter và mũi tên lên đến 732.
Nhấn Enter và đảm bảo rằng nó được cài đặt giá trị 0.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.