Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Nguyên nhân gây ra lỗi TNF trên biến tần ATV61/71 là gì?

Published date: 19 tháng sáu 2020

Đầu tiên, kiểm tra xem động cơ đã được kết nối với biến tần chưa.
Nếu một ngõ ra của khởi động từ được sử dụng, đóng nó trong quá trình điều chỉnh tự động.
Kiểm tra xem biến tần và động cơ có tương thích không. Đi vào danh mục "1.4 Motor control".
Đặt "Auto tuning" là NO nếu không muốn kích hoạt tính năng Auto-tuning.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.