Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để cài đặt biến tần ATV212 bỏ qua lỗi "com" và tiếp tục chạy với tốc độ như trước khi lỗi?

Published date: 22 tháng sáu 2020

Đặt thông số F851 dưới AUF, F --- để giá trị 1 cho không hoạt động.
Điều này sẽ đảm bảo rằng nếu biến tần đang chạy ở một tốc độ cụ thể trước khi lỗi nó sẽ tiếp tục chạy ở cùng tốc độ ngay cả khi lỗi "com" xảy ra.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.