{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Làm thế nào để cài đặt biến tần ATV212 bỏ qua lỗi "com" và tiếp tục chạy với tốc độ như trước khi lỗi?

Đặt thông số F851 dưới AUF, F --- để giá trị 1 cho không hoạt động.
Điều này sẽ đảm bảo rằng nếu biến tần đang chạy ở một tốc độ cụ thể trước khi lỗi nó sẽ tiếp tục chạy ở cùng tốc độ ngay cả khi lỗi "com" xảy ra.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 212
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 212