Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Khi MCB C60H & iC60H bị khóa ON với thiết bị padlock, nó vẫn sẽ Trip trong điều kiện lỗi đúng không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Đúng, tất cả các bộ ngắt mạch đều có cơ chế "trip free" cho phép chúng có thể "Trip" trong điều kiện lỗi ngay cả khi toggle bị khóa ON hoặc giữ ON bằng tay.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.