{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Khi MCB C60H & iC60H bị khóa ON với thiết bị padlock, nó vẫn sẽ Trip trong điều kiện lỗi đúng không?

Đúng, tất cả các bộ ngắt mạch đều có cơ chế "trip free" cho phép chúng có thể "Trip" trong điều kiện lỗi ngay cả khi toggle bị khóa ON hoặc giữ ON bằng tay.
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Easy9 MCBs
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Easy9 MCBs