{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Sự khác nhau giữa thiết bị khóa rời và một thiết bị khóa cố định cho dòng sản phẩm Compact NS100...630

Thiết bị khoá rời chỉ có thể khóa MCCB ở vị trí OFF. Thiết bị khóa cố định có thể khóa MCCB được cả vị trí OFF hoặc ON.
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}