Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Sự khác nhau giữa thiết bị khóa rời và một thiết bị khóa cố định cho dòng sản phẩm Compact NS100...630

Published date: 07 tháng chín 2020

Thiết bị khoá rời chỉ có thể khóa MCCB ở vị trí OFF. Thiết bị khóa cố định có thể khóa MCCB được cả vị trí OFF hoặc ON.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.