Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mật khẩu chính để mở khóa biến tần Altivar 31 nếu bị quên mật khẩu là gì?

Published date: 07 tháng chín 2020

Mật khẩu chính để mở khóa biến tần Altivar 31 là 6969. Mã này ghi đè và cài đặt lại mật khẩu đã đặt (Mật khẩu đã bị quên).

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.