Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để thay đổi Parity Modbus trên CL Conext?

Published date: 07 tháng chín 2020

Trong menu Modbus, thiết lập Modbus Parity thành 'E' cho Parity chẵn, ký tự 'O' cho Parity lẻ, hoặc 'N' không có Parity. Đây là một vấn đề sẽ được sửa lại trong bản sửa đổi phần firmware trong tương lai.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.