Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tên người dùng và mật khẩu mặc định của G3200?

Published date: 07 tháng chín 2020

Tên người dùng mặc định là Administrator và mật khẩu là G3200.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.