Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Khách hàng làm mất mật khẩu để truy cập trang web máy chủ của ATV 6xx. Làm cách nào cài đặt lại nó?

Published date: 30 tháng sáu 2020

Liên quan đến trang web máy chủ của biến tần ATV6xx process, không có mật khẩu chính để đặt lại mật khẩu trong trường hợp bị mất.
Nếu mật khẩu của quản trị viên bị khóa, người dùng có thể sử dụng tham số RWPE (Reset lại máy chủ ) để cài đặt lại web máy chủ.
Lưu ý rằng, trong trường hợp này người dùng sẽ mất tất cả các tuỳ chỉnh được thực hiện (widget, ..) và các thành phần khác.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.