Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mức IP của RM6 là gì?

Published date: 07 tháng chín 2020

RM6 có một mức IP theo IP3X trên mặt trước và bầu chứa khí được đánh giá ở mức IP67.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.