Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Dòng điều khiển Altivar 31 nào có các Quạt được gắn kèm theo?

Published date: 07 tháng chín 2020

Tất cả các bộ điều khiển dòng Ativar 31 tiêu chuẩn đều có các bộ phận quạt kèm theo, ngoại trừ các bộ truyền động ATV31H018M2, ATV31H037M2, ATV31H055M2 và ATV31H075M2. Các bộ điều khiển không có quạt vì chúng nhỏ và cần làm mát xung quanh là đủ. Chú thích: Bộ phận quạt kèm theo không có nghĩa là Nhiệt độ Môi trường không được duy trì. Bạn phải đảm bảo rằng Nhiệt độ Môi trường xung quanh theo bảng dữ liệu của tài liệu kỹ thuật của dòng Altivar 31 được tuân theo.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.