Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Gắn thêm tiếp điểm phụ cho nút nhấn được chứng nhận ATEX vẫn tương thích được với ATEX hoặc không tương thích?

Published date: 21 tháng tám 2020

Theo tiêu chuẩn ATEX và hướng dẫn của EU, người dùng không được phép sửa đổi một sản phẩm được chứng nhận ATEX . Ví dụ: XB4BP383B5EX. Trong trường hợp này, người dùng sẽ mất chứng nhận ban đầu và phải yêu cầu cấp giấy chứng nhận mới thông qua một cơ quan đã được thông báo. Đây là lý do pháp lý vì sao trong sản phẩm ATEX, người dùng không được phép thay đổi cơ cấu vận hành và thêm hoặc thay thế một bộ tiếp điểm. Bất kỳ sự thay đổi nào đòi hỏi phải có chứng nhận mới của một cơ quan được chỉ định.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.