Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Quy ước đặt tên cho ứng dụng Vijeo Designer là gì?

Published date: 22 tháng sáu 2020

Các ký tự sau là các ký tự hợp lệ có thể được sử dụng để đặt tên các bộ phận, thiết bị, đối tượng, biến và mật khẩu trong Vijeo-Designer: 
A) Bảng chữ cái [a-z, A-Z]
B) Số [0-9]
C) Dấu gạch dưới [_]
Bạn phải sử dụng tên riêng biệt cho tất cả các đối tượng trong ứng dụng.
Trong khi ứng dụng kiểm tra để chắc chắn rằng bạn đang sử dụng các tên riêng biệt, có một số trường hợp cho kết quả trùng lặp tên và tham chiếu tên đối tượng sẽ bị lỗi.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.