{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Giá trị điện trở Ohm tối đa của Điện trở xả cho biến tần Altivar 71 là bao nhiêu?

Giá trị điện trở Ohm tối thiểu cho Điện trở xả (R) của biến tần Altivar 71 được đề cập trong tài liệu bởi vì nếu giá trị quá thấp thì nó có thể làm hỏng Transistor Braking (V = IR).
Nguồn DC bus cho hệ thống xả luôn ổn định, do đó nếu R quá thấp, dòng điện tăng lên có thể làm hỏng Transistor Braking.
Nhưng không có đề cập đến giá trị điện trở Ohm tối đa. Giá trị điện trở Ohm tối đa được thiết kế theo quán tính trung bình.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 71
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 71