{}

Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Tìm các câu hỏi thường gặp

Giá trị điện trở Ohm tối đa của Điện trở xả cho biến tần Altivar 71 là bao nhiêu?

Giá trị điện trở Ohm tối thiểu cho Điện trở xả (R) của biến tần Altivar 71 được đề cập trong tài liệu bởi vì nếu giá trị quá thấp thì nó có thể làm hỏng Transistor Braking (V = IR).
Nguồn DC bus cho hệ thống xả luôn ổn định, do đó nếu R quá thấp, dòng điện tăng lên có thể làm hỏng Transistor Braking.
Nhưng không có đề cập đến giá trị điện trở Ohm tối đa. Giá trị điện trở Ohm tối đa được thiết kế theo quán tính trung bình.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 71
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 71