Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Giá trị điện trở Ohm tối đa của Điện trở xả cho biến tần Altivar 71 là bao nhiêu?

Published date: 22 tháng sáu 2020

Giá trị điện trở Ohm tối thiểu cho Điện trở xả (R) của biến tần Altivar 71 được đề cập trong tài liệu bởi vì nếu giá trị quá thấp thì nó có thể làm hỏng Transistor Braking (V = IR).
Nguồn DC bus cho hệ thống xả luôn ổn định, do đó nếu R quá thấp, dòng điện tăng lên có thể làm hỏng Transistor Braking.
Nhưng không có đề cập đến giá trị điện trở Ohm tối đa. Giá trị điện trở Ohm tối đa được thiết kế theo quán tính trung bình.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.