{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Số lần vận hành cơ khí có thể làm được với máy cắt Evolis là bao nhiêu?

Máy cắt Evolis tuân theo Class M2 của tiêu chuẩn IEC 62261-100. Theo Class M2 của tiêu chuẩn IEC, bộ ngắt mạch có thể được vận hành lên đến 10000 lần đóng cắt cơ khí.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Evolis
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Evolis