Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chúng ta có cần đặt hàng biến dòng (CT) riêng biệt cho các rơle EOCR Samwha với phạm vi dòng 0.5 ... 60 A không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Đối với dòng WR (0.5 ... 60 A), thì không yêu cầu đặt hàng thêm CT riêng.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.