Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

ATV310 có hỗ trợ luân phiên không

Published date: 07 tháng chín 2020

Không, ATV310 chỉ hỗ trợ gọi 1 bơm tăng cường,  để dùng được cả luân phiên và tăng cường khách hàng nên sử dụng ATV630

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.