Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa phối hợp bảo vệ loại 1 và loại 2 là gì?

Published date: 07 tháng chín 2020

Loại I - Trong các điều kiện ngắn mạch, khởi động từ hoặc bộ khởi động động cơ không gây nguy hiểm cho người hoặc lắp đặt và có thể không thích hợp để sử dụng tiếp nếu không thay phụ kiện dự phòng.
Loại II - Trong các điều kiện ngắn mạch, khởi động từ hoặc bộ khởi động động cơ không gây nguy hiểm cho người hoặc lắp đặt và phải phù hợp để sử dụng tiếp (sau khi xảy ra sự cố). Nguy cơ dính tiếp điểm được ghi nhận, trong trường hợp nhà sản xuất phải chỉ ra các biện pháp cần thực hiện liên quan đến bảo dưỡng thiết bị. Để biết thêm thông tin về phối hợp loại 2, vui lòng tham khảo Liên kết bên dưới. Http://static.schneider-electric.us/docs/Motor%20Control/0140PD9202A.pdf "

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.