Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Ý nghĩa của các loại tải AC1 và AC3?

Published date: 07 tháng chín 2020


AC-1: Áp dụng cho tất cả các loại tải AC có hệ số công suất lớn hơn 0.95. Thường là loại tải không cảm ứng hoặc cảm ứng nhẹ, chẳng hạn như tải trở. Phát sinh hồ quang thấp khi đóng cắt, độ ăn mòn tiếp điểm thấp.
AC-3:Áp dụng cho động cơ lồng sóc, đóng ngắt mạch điện trong lúc động cơ đang chạy
  Lúc đóng,  Khởi động từ tạo ra dòng đỉnh khonagr 5-7 lần dòng định mức ở dầy tải
  Lúc ngắt,  khởi động từ ngắt lúc động cơ đang chạy đầy tải

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.