{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Is there available a NK certificate for STB, OTB range?

Issue

Where to find NK certificate for STB, OTB range?

Product Line

STB, OTB

Resolution

We do not have any NK (Japanese Marine certificate) for our PA Hybrid STB, OTB offer.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm