{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Video: Hướng dẫn cách cài đặt cấu hình cơ bản cho ATS22

Video bên dưới sẽ hướng dẫn cách cài đặt cấu hình cơ bản cho ATS22.ats22_user_manual_en_bbv51330_02.pdf
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altistart 22
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altistart 22