{}

Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Tìm các câu hỏi thường gặp

What is the maximum power consumption rating of the 24V supply for ATV630 drive?

Issue:
Maximum power consumption rating of the 24V supply for ATV630 drive.

Product Line:
Altivar 630

Environment:
All

Cause:
Power consumption

Resolution:
  • +24 Vdc
  • Tolerance: minimum 20.4 Vdc, maximum 27 Vdc
  • Current: maximum 200 mA for both 24 Vdc terminals
  • Terminal protected against overload and short-circuit
  • In Sink Ext position, this supply is powered by external PLC supply
􀁺 +24 Vdc
􀁺 Tolerance: minimum 20.4 Vdc, maximum 27 Vdc
􀁺 Current: maximum 200 mA for both 24 Vdc terminals
􀁺 Terminal protected against overload and short-circuit
􀁺 In Sink Ext position, this supply is powered by external PLC supply

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar Process ATV600
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar Process ATV600