{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Thông tin về cổng hỗ trợ an ninh mạng Schneider Electric Việt Nam.

Q: Tại sao bạn nên truy cập cổng hỗ trợ an ninh mạng?
A: Thông qua cổng hỗ trợ An ninh mạng trên Schneider Electric Offers, Bạn có thể tìm thấy những thông tin cập nhật mới nhất về những tác nhân gây nguy hiểm cho an ninh trên không gian mạng.

Q:  Bạn có thể tìm thấy những gì từ cổng hỗ trợ An ninh mạng?
A: Bạn sẽ tìm được một trong các thông tin sau đây:
1. Những thông báo bảo mật liên quan đến những nơi dễ bị tấn công trên Schneider Electric Offers.
2. Giúp chúng tôi liên tục cải thiện An ninh mạng bằng cách báo cáo bất kỳ sự việc hoặc điểm yếu an ninh nào liên quan đến Schneider Electric Offers
3. Những đối tác và nhà phân phối của SE sẽ được yêu cầu gửi đi thông báo bảo mật hoặc dữ liệu về những hoạt động cá nhân có/hoặc có thể ảnh hưởng đến trang chủ Schneider Electric.
4. Những nguồn mở sẵn có giúp bạn hiểu thêm về cách bảo vệ hệ thống mạng của bạn, dù cho đó là hệ thống công nghiệp, hệ thống giám sát và quản lý tòa nhà, trung tâm dữ liệu hoặc hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng điện.
5. Chứng nhận của SE với chữ ký điện tử chỉ được dùng cho những đối tác và khách hàng của SE. Đặc biệt những chứng nhận này được dùng để chứng nhận tính xác thực và tính toàn vẹn chương trình cơ sở của sản phẩm. Hàng quý, SE cập nhật danh sách thu hồi các chứng nhận, ngay sau đó, chứng nhận sẽ được thu hồi bất cứ lúc nào. Để an toàn, bạn hãy kiểm tra chương trình cơ sở gốc trước khi cố gắng cập nhật vào thiết bị
6. Chính sách quản lý lỗ hổng an ninh chung của SE luôn sẵn có để hiểu rõ hơn cách mà chúng ta chỉ ra những lỗ hổng an ninh mạng và những sự việc liên quan để hỗ trợ chúng ta những giải pháp cài đặt an toàn và bảo mật, bảo vệ khách hàng và không gian mạng.

Q: Bạn có thể truy cập cổng hỗ trợ an ninh mạng bằng cách nào?
A: Truy cập tại đây https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/overview.jsp
Hoặc, Bạn có thể tìm thấy cổng hỗ trợ theo đường dẫn như sau: Trong giao diện trang chủ www.se.com/vn/vi/ >chọn Hỗ trợ > sau đó chọn An ninh mạng

Phần đính kèm

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
LV429006
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
LV429006