{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Cách kết nối CAPE ADVC3 với WSOS trên PC?

Có 3 cách để kết nối nộ Cape ADVC3 với PC thông qua phần mềm WSOS:

1. Kết nối thông qua cổng USB:

+ Cài lại phần mềm WSOS 5.16.13 theo link đính kèm bên dưới:

https://schneider-electric.box.com/s/c569eeu0z6jpbdpt22egb9937drkuq98

+ Kiểm tra lại cáp kết nối.

+ Sử dụng 1 PC khác kết nối xem thử được hay không?

2. Kết nối thông qua cổng RS 232: yêu cầu cáp xoắn.

3. Kết nối thông qua cổng Ethernet: Anh phải cấu hình lại IP của bộ Cape với phần mềm WSOS trước.

Cách 2 & 3 khá phức tạp, nên thử kết nối cách 1 trước.

Có thể lấy thử cáp giống port của WSOS kiểm tra thử. Dưới đây là link file hướng dẫn kết nối Cape:

https://schneider-electric.box.com/s/u8a4gkklfvok53xjzbe0nfwgg0k1jiy3

Nội dung này có hữu ích không?