Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Cách kết nối CAPE ADVC3 với WSOS trên PC?

Published date: 29 tháng mười một 2018

Có 3 cách để kết nối nộ Cape ADVC3 với PC thông qua phần mềm WSOS:

1. Kết nối thông qua cổng USB:

+ Cài lại phần mềm WSOS 5.16.13 theo link đính kèm bên dưới:

https://schneider-electric.box.com/s/c569eeu0z6jpbdpt22egb9937drkuq98

+ Kiểm tra lại cáp kết nối.

+ Sử dụng 1 PC khác kết nối xem thử được hay không?

2. Kết nối thông qua cổng RS 232: yêu cầu cáp xoắn.

3. Kết nối thông qua cổng Ethernet: Anh phải cấu hình lại IP của bộ Cape với phần mềm WSOS trước.

Cách 2 & 3 khá phức tạp, nên thử kết nối cách 1 trước.

Có thể lấy thử cáp giống port của WSOS kiểm tra thử. Dưới đây là link file hướng dẫn kết nối Cape:

https://schneider-electric.box.com/s/u8a4gkklfvok53xjzbe0nfwgg0k1jiy3

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.