Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Bảo vệ quá tải và ngắn mạch pha N của ACB NW, NT 4cực tương đương với các pha còn lại?

Published date: 29 tháng mười một 2018

Dòng ACB 4P thường sẽ có 3 lựa chọn:
1. Không bảo vệ dây trung tính (4P3d).
2. Bảo vệ dây trung tính với giá trị = 0.5 x Ir (dòng làm việc thiết bị). (4P3d + N/2).
3. Bảo vệ dây trung tính với giá trị = Ir (dòng làm việc thiết bị). (4P4d).

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.