Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Cách cài đặt chức năng cho Relay của ATS22.

Published date: 22 tháng sáu 2020

ATS22 có 2 relay có thể tùy chọn cài các chức năng sau:
+StPd: stopped - Relay is sẽ tác động khi dừng
+ nStP:not stopped - Relay is không tác động lúc dừng
+ Strt:starting - Relay sẽ tác động trong quá trình khởi động cho tới khi contactor bypass đóng
+ rUn: running - Relay tác động sau khi contactor bypass đóng
+ rdY: ready - Relay tác động lúc khởi động mềm sãn sàng để khởi động
+ tr IP: trip - Relay đảo trạng thái lúc có lỗi
+ Alr: relay đảo trạng thái lúc có cảnh báo quá tải trên 110%, quá nhiệt

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.