Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Trạng thái của Relay trên ATS48 như thế nào khi có nguồn

Published date: 26 tháng sáu 2020

ATS48 có 3 relay và có các chứ năng sau:
+R1:
- R1F: Relay báo lỗi- Relay sẽ chuyển trạng thái khi cấp nguồn và đảo trạng thái khi có lỗi xảy ra
-R1L: Relay cách li- Dùng khi thiết kế mạch có contactor đầu vào, nó hoạt động khi có lệnh chạy, nó ngắt khi kết thúc chu trình hãm(soft stop), hoặc khi có lệnh stop đối với dừng tự do (freewheel). Nó cũng ngắt khi có lỗi xảy ra
+R2: Kết thúc quá trình khởi động
- R2 sẽ tác động khi kết thúc quá trình khởi động,nó ngắt khi có lệnh dừng hoặc có lỗi xảy ra, relay này không lập trình chức năng khác được
+ R3: Relay R3 có thể gán được nhiều chức năng khác nhau
- No: Khôn cài chức năng
- tAi:cảnh báo nhiệt độ động cơ
-rnl:Động cơ có nguồn
-AIl: cảnh báo dòng điện động cơ
-AUL: Cảnh báo động cơ chạy dưới tải
-APC:Cảnh báo qua nhiệt động cơ
-AS2: Thông số động cơ thứ 2 kích hoạt

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.