Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Cài đặt PID cho biến tần ATV310.

Published date: 22 tháng sáu 2020

1.Cài đặt về mặc định nhà máy (nếu cần)
Vào menu Conf--->102 = 64, nhấn giữ Enter 2s
2. Cài đặt ngõ vào AI1 lấy tín hiệu từ cảm biến (4-20ma)
+ ConF-->Full-->200-->204-->204.0= 0A
+ ConF-->Full-->200-->204-->204.1=4
3. Cài đặt chức năng PID:
-ConF-->Full-->500-->59-->
+59.00 = 01
+ 59.05=01
+59.11= 0-100% (mức áp cần duy trì)
4. Cài đặt cho biến tần dừng khi đã đủ áp
+ ConF-->512.0 = tốc độ thấp, nếu đã đủ áp,biến tần chạy ở tốc độ này trong 1 thời gian trước khi dừng hẳn
+ ConF --> Full --> 500 --> 59 --> 512.1 = thời gian chạy ở tốc độ thấp --> 59.20 = Ngưỡng chạy lại (%)
VD: Cảm biến 0-10bar, biến tần chạy lại khi mức áp dưới 2 bar tức là ứng với 20% mức áp
--> chỉnh 59.2 = 20%

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.