Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Dòng PLC TM218LDA40DRPHN nâng cấp lên dòng nào

Published date: 26 tháng sáu 2020

Tương ứng có thể nâng cấp lên M221 hoặ M241 tuy nhiên cần lưu ý một vấn đề về chuyển đổi chương trình từ PLc cũ lên:
1. TM218 lên M221:
TM218 dùng phần mềm SOMACHINE, M221 dùng phần mềm SOMACHINE BASIC, để nâng cấp lên M221 cần lập trình lại
2. TM221 lên M241: 2 dòng này dùng chung phần mềm là SOMACHINE nên có thể convert chương trình cũ lên dùng trên PLc mới

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.