Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Phần mềm lập trình cho dòng PLC M221, M241, M251 là gì ? Đường dẫn để tải phần mềm ?

Published date: 17 tháng sáu 2020

Đối với dòng M221 dùng phần mềm Somachine Basic
Đối với dòng M241, M251 dùng phần mềm Somachine
Đường dẫn tải Somachine basic:
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Software+-+Released&p_File_Name=SoMachineBasic_V1.6_SP2_build62620.exe&p_Doc_Ref=SoMachineBasicV1.6SP2
Đường dẫn tải  Somachine:
https://www.se.com/ww/en/download/document/SOMNACS41SP2/

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.