Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Phân biệt 2 mã hàng: APCRBC152 và SRT96BP

Published date: 01 tháng bảy 2020

APCRBC152: Mã battery bên trong UPS
SRT96BP: Mã battery mở rộng của UPS

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.