{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

PLC Twido được thay thế bởi dòng nào

-Dòng PLC Twido được thay thế bởi PLC Modicon M221
+ Hầu hết chương trình từ PLC Twido đều có thể convert sang dòng PLC Modicon M221. Tuy nhiên có một số đoạn chương trình truyền thông hay đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ ST là có thể không chuyển được
+PLC Modicon M221 đều có thể tương thích với các module I/O mở rộng TM2(Twido) và TM3(Modicon)
+ PLC Twido không tương thích với module mở rộng TM3 của dòng modicon
Chi tiết thông tin chuyển đổi vui lòng tham khảo link đính kèm bên dưới
https://schneider-electric.box.com/s/1nnjtko1a126vekr35dp96nw7weqx69c
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Modicon M221
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Modicon M221