Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

PLC Twido được thay thế bởi dòng nào

Published date: 01 tháng bảy 2020

-Dòng PLC Twido được thay thế bởi PLC Modicon M221
+ Hầu hết chương trình từ PLC Twido đều có thể convert sang dòng PLC Modicon M221. Tuy nhiên có một số đoạn chương trình truyền thông hay đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ ST là có thể không chuyển được
+PLC Modicon M221 đều có thể tương thích với các module I/O mở rộng TM2(Twido) và TM3(Modicon)
+ PLC Twido không tương thích với module mở rộng TM3 của dòng modicon
Chi tiết thông tin chuyển đổi vui lòng tham khảo link đính kèm bên dưới
https://schneider-electric.box.com/s/1nnjtko1a126vekr35dp96nw7weqx69c

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.