Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chức năng bảo vệ dòng điện chạm đất và dòng điện rò của ACB Masterpact hoạt động như thế nào ?

Published date: 26 tháng sáu 2020

- Micro 6.0 bảo vệ dòng điện chạm đất và dòng điện chạy ngược về nguồn - máy biến áp (Source ground return protection)
- Micro 7.0 bảo vệ dòng điện rò.
- Bảo vệ dòng điện chạm đất: dựa trên nguyên lý cộng tổng vector dòng điện thứ cấp của biến dòng. Đối với CB 3P sẽ sử dụng cảm biến dòng điện bên ngoài cho dây N hoặc dây PE, đối với CB 4P thì đã tích hợp sẵn cảm biến này bên trong .
- Bảo vệ dòng điện chạy ngược về nguồn: sử dụng cảm biến đặc biệt (SGR + MDGF) để đo trực tiếp dòng điện chạy ngược trên dây nối đất.
- Bảo vệ dòng điện rò: bảo vệ người khi tiếp xúc với các bộ phận bị rò điện. Chức năng này phải được kết hợp với cảm biến bên ngoài CB (External sensor) và được dùng cho cả CB 3P và 4P.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.