Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

SRT UPS Báo lỗi internal RBC Disconnected or battery pack

Published date: 04 tháng tư 2019

- Kiểm tra kết nối PIN bên trong UPS
- self test UPS với tải (ít nhất 500W)
- Nếu lỗi vẫn còn ta chỉnh lại thời gian thực cho RBC
- Nếu lỗi vẫn còn ta reset brain dead và cold start

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.