{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Các chức năng bảo vệ của trip unit MA

Trip unit MA được sử dụng cho động cơ - bảo vệ ngắn mạch - có thể chỉnh dòng bảo vệ Im = 6-14 In

Nội dung này có hữu ích không?