Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Các chức năng bảo vệ của trip unit MA

Published date: 01 tháng bảy 2020

Trip unit MA được sử dụng cho động cơ - bảo vệ ngắn mạch - có thể chỉnh dòng bảo vệ Im = 6-14 In

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.