Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Cấu hình truyền thông của máy cắt ACB NW loại fix.

Published date: 23 tháng sáu 2020

GEAR MOTOR 200/240 VAC FOR FIXED BREAKER- 48212
XF COM 200/250 VAC/VDC FOR FIXED BREAKER - 47314
MX COM 200/250 VAC/VDC FOR FIXED BREAKER - 47324
MODBUS COM MODULE FOR FIXED BREAKER - 48188

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.