{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Cấu hình truyền thông của máy cắt ACB NW loại fix.

GEAR MOTOR 200/240 VAC FOR FIXED BREAKER- 48212
XF COM 200/250 VAC/VDC FOR FIXED BREAKER - 47314
MX COM 200/250 VAC/VDC FOR FIXED BREAKER - 47324
MODBUS COM MODULE FOR FIXED BREAKER - 48188

Nội dung này có hữu ích không?