Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có bao nhiêu máy biến dòng được sử dụng trong bộ khởi động mềm ATS48

Published date: 01 tháng bảy 2020

- Đối với ATS48 Loại Q có 02 biến dòng (CT)
- Đối với ATS48 Loại Y có 03 biến dòng (CT)

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.